0

You have no items to compare.

  • cart 0

    You have no items in your shopping cart.

การรับประกันสินค้า

Vie Cosmetics รับประกันความพึงพอใจ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จ

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่Customer Care 02-736 2280 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้า
  • กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าสินค้าคืน สาเหตุของการคืนสินค้า หรือรูปถ่าย(ถ้ามี) พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริงจากร้านค้าและบิลเงินสดที่ได้รับจากพนักงานขาย สำเนาบัตรประชาชน ส่งอีเมลที่ info@viecosmetics.com เพื่อเจ้าหน้าที่ Customer Careจะติดต่อกลับ
  • หลังจากได้รับการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่Customer Care จะแจ้งให้ท่านส่งคืนสินค้าภายใน 7 วัน มาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ไอเดียล แอพโพรช เลขที่ 2 ซ.กรุงเทพกรีฑา 19 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
  • Vie Cosmetics จะโอนค่าสินค้าคืนให้ท่าน 100% ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับพัสดุและเอกสารครบถ้วน
  • Vie Cosmetics ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหากเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ครบถ้วน